W razie powodzi - OSP Łososina Górna JOT KSRG

Ewidencja wyjazdów
Dla strażaków
Przejdź do treści

W razie powodzi

W obliczu powodzi...Bądź świadomy niebezpieczeństwa powodzi, zwłaszcza jeśli mieszkasz na
niskopołożonym terenie, w pobliżu strumienia, rzeki lub poniżej zapory wodnej. Każda
nawet najmniejsza rzeka może spowodować podtopienie lub zalanie terenu wokół
niej. Zagrożenie powodziowe możliwe jest również na innych obszarach podczas
wystąpienia obfitych opadów.


Pogotowie przeciwpowodziowe wprowadza się, gdy poziom wody w rzece
wzrasta do poziomu ostrzegawczego i nadal się podnosi.


Alarm powodziowy ogłasza się (z uwzględnieniem warunków lokalnych), gdy
poziom wody w rzece osiągnie stan alarmowy, a prognoza hydrologiczna przewiduje
dalszy przybór wód.


PRZED POWODZIĄ
dowiedz się u władz lokalnych, jakie jest zagrożenie i ryzyko powodziowe Twojego
miejsca zamieszkania, a ponadto gdzie zlokalizowane są miejsca tymczasowego
zakwaterowania ewakuowanej ludności, zwierząt, pojazdów i innego mienia;

rozważ możliwości zabezpieczenia budynku przed powodzią poprzez
uszczelnienie drzwi i piwnic materiałami wodoodpornymi;
ubezpiecz siebie i rodzinę oraz swój majątek;

zapoznaj się z powodziowymi sygnałami ostrzegania i alarmowania zazwyczaj jest
to dźwięk syreny alarmowej, gong lub specjalny sygnał dzwonów kościelnych;

upewnij się, że wszyscy członkowie Twojej rodziny, zwłaszcza dzieci, wiedzą co
robić w razie powodzi; naucz dzieci jak i kiedy wezwać policję, straż pożarną i inne
służby oraz podmioty ratownicze.


WCZASIE ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO
włącz odbiornik na częstotliwość lokalnej stacji radiowej w celu wysłuchania
komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania;

miejsca sypialne i najcenniejsze rzeczy przenieś na górne kondygnacje budynku;

zabezpiecz dokumenty osobiste Twoje i Twojej rodziny, np. poprzez przywiązanie
przedmiotów i urządzeń do stabilnych elementów, tak aby nie zostały zabrane przez
wodę;

zgromadź
w domu niezbędne zapasy niepsującej się żywności oraz czystej wody;
PAMIĘTAJ!

  • nie uszkadzaj wałów przeciwpowodziowych;

  • nie przejeżdżaj przez wały, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych;

  • nie uprawiaj gruntu przy wałach w odległości co najmniej 3 m od wału;

  • nie sadź drzew na wałach;

  • nie uszkadzaj umocnień;

  • nie stawiaj budynków, nie kop studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału.

Wróć do spisu treści