Postępowanie z osami - OSP Łososina Górna JOT KSRG

Ewidencja wyjazdów
Dla strażaków
Przejdź do treści

Postępowanie z osami

Ukąszenia owadów.   
                                                

Osy i szerszenie mogą być groźne
. Atakują w sytuacji zagrożenia. Jeżeli człowiek znajdzie się
za blisko gniazda, może zostać wyśledzony przez strażników gniazda i zaatakowany.
W wypadku rozdra
żnienia kolonii najlepiej w spokoju oddalić się na bezpieczną odległość od
gniazda (u szerszeni wynosi ona ok. 1-2 m), nie wykonuj
ąc żadnych niepotrzebnych agresywnych
ruchów, które motywuj
ą owady do dalszego ataku. Niebezpieczne mogą być użądlenia miejsc
po
łożonych blisko głównych naczyń krwionośnych i głowy. Osoby uczulone na jad powinny jak
najszybciej zg
łosić się do lekarza.

Szerszenie
Ukąszenie przez szerszenia może być bardzo niebezpieczne. Po użądleniu pojawiają się
zaczerwienienia skóry, obrzęki, opuchlizna, gorączka, dreszcze, ból w klatce piersiowej i
duszno
ści. Owad ten potrafi ukąsić nieatakowany. Jego jad zawiera substancje atakujące krew,
mi
ęśnie, toksyny rozkładające krwinki i uszkadzające nerki. W przypadku ukąszenia przez
szerszenia najlepiej zg
łosić się do lekarza. Na obrzęki zastosować okłady z octu.

Pszczoły
Po użądleniu, trzeba natychmiast wyjąć żądło, zdezynfekować ranę i stosować okłady z Altacetu.
Warto pi
ć wapno.

Osy
Owady te potrafią kłuć wielokrotnie, wstrzykując jad. Miejsce ukąszenia boli i puchnie. Gdy ból
mija, skóra mocno sw
ędzi. Warto wówczas zastosować maść hydrokortyzonową lub Oxykort. Jad
osy zawiera substancje uczulaj
ące, powodujące rozpad czerwonych krwinek, działa drażniąco na
zako
ńczenia nerwów. Po ukąszeniu najlepiej stosować mokre, zimne okłady. Można zanurzyć
ukąszone miejsce w zimnej wodzie.

Zasady bezpieczeństwa:
· Gdy zbliża się do Ciebie pszczoła, osa lub szerszeń unikaj gwałtownych ruchów.
· W razie ataku os
łoń głowę rękami lub odzieżą, a z niebezpiecznej okolicy oddalaj się
powoli; najlepiej schronić się w ciemnym pomieszczeniu - pszczoły wylecą do światła.
· Gdy ko
ło Ciebie ktoś został użądlony, staraj się oddalić z tą osobą co najmniej na 50
metrów - inne owady mog
ą przybyć na pomoc atakującemu i użądlić ponownie.
· Przebywaj z dala od kwitn
ących roślin i dojrzałych, opadłych na ziemię owoców.
· Przed wyj
ściem z domu nie używaj mocno perfumowanych kremów, dezodorantów,
szamponów, p
łynów po goleniu itp.
· Unikaj wzorzystej, jaskrawej i lej
ącej się odzieży - ubieraj się raczej w biel, zieleń lub beż.
· Utrzymuj szczelnie zamkni
ęte kubły z odpadkami i resztkami żywności.
· Staraj si
ę nie jeść na wolnym powietrzu słodkich owoców, marmolady, miodu czy dżemu.
· Nie chod
ź boso po łące - pszczoły lubią koniczynę, a wiele os buduje gniazda położone na
lub tu
ż pod powierzchnią ziemi.
· Pot i dwutlenek w
ęgla przyciągają żądlące owady, więc przy gimnastyce lub innej
aktywno
ści ruchowej na świeżym powietrzu powstaje największe niebezpieczeństwo
u
żądlenia.

Osy atakują, gdy:
· gniazdo jest zagrożone lub niszczone (mogą zaatakować intruza całym rojem),
· rozdra
żnią je gwałtowne ruchy ludzi lub zwierząt,
· rozdra
żni je zapach, na przykład perfum lub kosmetyków,
· rozdra
żnią je ciemne lub bardzo jaskrawe barwy.

Pamiętajmy, że osy są pożyteczne:
· niszczążne owady - szkodniki roślin, którymi karmią swoje larwy,
· usuwaj
ą padlinę - znoszą do gniazda skrawki mięsa, zebrane z martwych zwierząt,
· zapylaj
ą kwiaty różnych roślin (chociaż nie są tak skuteczne, jak pszczoły).

Jak pomóc użądlonemu ?
Miejsca użądlenia można:
· ob
łożyć na dwadzieścia minut zimnym kompresem (lodem, kawałkiem metalu) z kremem
lub p
łynem antyhistaminowym, okładem z octu, roztworu kwasu bornego, sody
oczyszczanej lub amoniaku,
· posmarowa
ć miejsce użądlenia kremem antyseptycznym,
· je
żeli wystąpią rozległe reakcje miejscowe (silny obrzęk, zaczerwienienie) - wskazane jest
podanie leków przeciwzapalnych (aspiryna) lub preparatów odczulaj
ących (wapno
musuj
ące, leki antyhistaminowe),
· u alergików po u
żądleniu mogą wystąpić trudności z oddychaniem, kurcze mięśni,
wysypka, bóle brzucha, opuchlizna - w porozumieniu z lekarzem nale
ży podawać wapno,
preparaty antyhistaminowe, glukokortykoidy i adrenalin
ę,
· u osoby silnie po
żądlonej mogą też wystąpić omdlenia i wymioty, które mogą doprowadzić
do zapaści, a nawet śmierci.

Uwaga! Osobom uczulonym na jad lub silnie pożądlonym należy niezwłocznie zapewnić pomoc
lekarsk
ą.

Jak zapobiegać osiedlaniu się os
Aby zniechęcić osy do zakładania kolonii, należy wiosną przeglądać szopy, altanki, poddasza
budynków mieszkalnych i usuwa
ć z nich zauważone zaczątki gniazd. Wszystkie otwory w
budynku, którymi osy mog
ą przedostać się do środka (także otwierane okna), warto zabezpieczyć
siatkami o trzymilimetrowych oczkach. Bardzo ważne jest, aby nie lekceważyć pojedynczych
osobników (zw
łaszcza szerszeni), szukających miejsca na gniazdo - trzeba je zniszczyć, zanim
za
łożą kolonię.

/informacje zaczerpnięte z Ogólnopolskiego serwisu medycznego „medserwis.pl oraz www.muratordom.pl/

Wróć do spisu treści